Dzisiaj jest piątek 21 września 2018
Dojazd Baza lokalowa Kontakt

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

 

 

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 (art. 51.4). 

Dzień ten jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, 
którzy realizują zadania na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia  w rozwiązywaniu trudnych problemów codziennego życia. 
Ważnym wydarzeniem, poprzedzającym uchwalenie ustawy o pomocy społecznej z 1990 roku, było legendarne dziś, spotkanie w miejscowości Charzykowy, zorganizowane w listopadzie 1989 roku. 
Było to trzydniowe spotkanie, w którym uczestniczyli delegaci urzędów wojewódzkich ds. społecznych i zdrowia oraz zaproszeni goście. Województw było wtedy 49. W trakcie tego spotkania poinformowano zebranych o tym, że powstaną w gminach ośrodki pomocy społecznej, 
a pomoc społeczna zostanie odłączona od resortu zdrowia. 
Przybliżono też ideę funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej. Około 100 osób uczestniczyło w tym legendarnym spotkaniu z ministrem Jackiem Kuroniem i dr Joanną Staręgą-Piasek. To doniosłe wydarzenie miało miejsce w Domu Pomocy Społecznej „Na Skarpie” w miejscowości Charzykowy.
powrót